media

Regulamin promocji "Wall Street"

Organizator promocji
1. Organizatorem promocji „Wall Street" jest Wypożyczalnia Samochodów ELITEAUTO Szymon Romanowski (NIP : 673-16-63-818).

Zasady promocji
2. Promocja polega na udzieleniu przez Wypożyczalnię Samochodów ELITEAUTO Szymon Romanowski rabatu w wysokości 50% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) na okres jednej doby z limitem kilometrów 150 km/dobę.
3. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.eliteauto.pl.
4. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z założeniem konta użytkownika na stronie internetowej www.eliteauto.pl.
5. Założenie konta użytkownika na stronie internetowej www.eliteauto.pl uprawnia użytkownika do rabatu w wysokości 10% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) przy każdorazowym wynajmie samochodu.
6. Rabat w wysokości 10% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) nie łączy się z rabatem w wysokości 50%, który użytkownik może wygrać w ramach promocji „Wall Street".

Zasady przeprowadzania promocji
7. Organizator promocji w okresie od poniedziałku do piątku począwszy od dnia 10.09.2018 r. przeprowadza jedno losowanie, w ramach którego wyłoniona zostaje osoba uprawniona do rabatu w wysokości 50% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) na okres jednej doby z limitem kilometrów 150 km/dobę.
8. W danym losowaniu biorą udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy, którzy w dniu poprzedzającym losowanie dokonali zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej : www.eliteauto.pl poprzez kliknięcie w odnośnik „weź udział w loterii".
9. O wygranej w danym losowaniu rabatu w wysokości 50% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) na okres jednej doby z limitem kilometrów 150 km/dobę użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mail od wiadomością SMS na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu. W treści wiadomości zwycięski użytkownik otrzymuje unikalny kod rabatowy, który należy wykorzystać przy zawieraniu umowy najmu samochodu z Wypożyczalnią Samochodów ELITEAUTO Szymon Romanowski.
10. Ważność kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania rabatu w wysokości 50% ceny na wynajem dowolnego samochodu (dostępnego w ofercie wypożyczalni na stronie : www.eliteauto.pl) na okres jednej doby z limitem kilometrów 150 km/dobę Organizator promocji określa na 30 dni licząc od dnia wysłania zwycięskiemu użytkownikowi wiadomości o wygranej w danym losowaniu.

Postanowienia końcowe
11. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej
www.eliteauto.pl.
12. Uczestnik przed przystąpieniem do udziału w promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
13. Czas trwania promocji „Wall Street" jest nieokreślony.
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Biuro:

ul. Szyszkowa 8/10, 02-285 Warszawa

Od Poniedziałku do Piątku:
08:00 – 18:00

Sobota:
08:00 - 14:00

 

Skontaktuj się z nami:
Pola wymagane
© EliteAuto - All Rights Reserved